فورفورال اکسترکت – آرپی او

.فورفورال اکسترکت– آرپی او یک ماده آروماتیکی است فوفورال اکسترکت محصول جانبی واحد استخراج با حلال در پالایشگاه های روغن سازی می باشد

در این واحد ها، خوراک ورودی (لوبکات) در برجهای مخصوصی با حلال فورفورال مخلوط گردیده که این حلال، کلیه مواد آروماتیک موجود در لوبکات را درون خود حل کرده و سپس طی فرآینده جداگانه ای، این مواد آروماتیک را از حلال فورفورال جدا کرده و فورفورال را دوباره بازیافت می نمایند.

نسبت حلال به لوبکات، و همچنین زمان اختلاط و همجواری آنها، در کیفیت فورفورال اکسترکت (آر پی او) استخراج شده، نقش مهمی دارا هستند.

فورفورال اکسترکت های تولیدی در پالایشگاههای روغن سازی معمولا با دمای اشتعال خود شناسایی و نامگذاری می­گردند.

فورفورال اکسترکتRPO به صورت فله و یابشکه عرضه میگردد.

خصوصیات فورفورال اکسترکت (آر پی او):

لکه گذاری کم

 فراریت کم

 خواص انحلال پذیری مناسب

سازگاری با اِلاستومرها

:(کاربردهای فورفورال اکسترکت (آر پی او

 

صنایع لاستیک سازی، صنایع محصولات پلاستیکی، کفپوش ها،دوده صنعتی، سیم و کابل، ایزوگام و …

:بسته بندی

.به صورت فله،بشکه و یا فلکسی

:آنالیز فورفورال اکسترکت

Specification Heavy RPO Light RPO
V 100◦c 35 min 35 max
Density 15 1.050 1.010
Flash Point 245 220
Aniline point 30 35
VGC 0.95 0.94
RI at 70 1.5600 1.5500
فورفورال اکسترکت