روغن پایه

روغن پایه به روغنی گفته می شود که به عنوان یک پایه برای روانکار محسوب می شود واز نظر طبیعت قطبی تر از روغنهای پارافینی هستند در نتیجه دارای خاصیت خنک کننده مناسب و خواص عالی در دمای پایین هستند. آنها همچنین حلالیت و توانایی بهتری در شکل گیری امولسیون پایدار دارند

.این روغن ها از نظر ویسکوزیته شامل گروه های مختلفی می باشند

:کاربردهای روغن پایه

 

…روغن موتور،روغن صنعتی،گریس های روان کننده و

 

 

:آنالیز روغن پایه

 

No Specification Method SN-100 SN-150 SN-500 SN-650
1 Kinematic Viscosity 100  C (cSt) ASTM D445 3-5 4-6 10-12 12-14
2 Viscosity Index ASTM D2270 85-101 86-100 86-101 85-100
3 Flash point C, coc ASTM D92 180-210 200-210 230-240 240-260
4 Pour Point C ASTM D97 -3 to -5 -2 to -6 -3 to -5 -3 to -6
5 Color (Max) ASTM D1500 2 2.5 2.5 3
روغن پایه