وازلین

وازلین نام تجاری ژله پترولیوم است یک ماده روغنی و پایدار، نیمه جامد و هیدروکربنی است.این ماده از تصفیه روغن های سنگین نفت که باقیمانده تقطیر میباشد به دست می آید

این محصول فاقد طعم بوده و مطابق استانداردهای  بین المللی در رنج وسیعی از لحاظ نفوذپذیری و رنگ در سه گرید دارویی،بهداشتی و صنعتی تولید می­گردد

 

:کاربردها

 

…صنایع آرایشی و بهداشتی، دارویی،چرم سازی، روان کننده و پوششی در مقابل خوردگی و سایش و

 

 

 item                    Characteristics                                  Value                      Typical                Method
   1 Congealing point                                 50-56 c                     54 ASTM D-938
   2 Drop melting point                                 53-63 c                     59 ASTM D-127
   3 Penetration consistency @ 25c                          more than 130                     152 ASTM D-937
   4 color (saybolt)                               min+10                     12
   5 Acidity or Alkalinity                              complies                        passed            B.P-2012
   6 polycyclic aromatic hydrocarbons                              complies                        passed            B.P-2012
وازلین